MER FAKTA


Från SENG SHUIs nyhetsbrev nr I
Hur somnar du egentligen

Resultatet av  SENG SHUIs enkät nr I, genomförd  april 2016. Publicerad 4 oktober 2016


Vi gjorde vår första enkät-undersökning i april 2016, en ”pilot” med totalt 100 svarande med uppskattad snittålder på 45-50 år. Lika många män och kvinnor svarade anonymt på frågor om sina "gonatt-vanor".

Drygt en tredjedel angav sig vara typiskt kvälls-pigga, en tredjedel är morgonpigga och knappt en tredjedel ser sig som varken eller. Se resultatet nedan.

Vad är det som lockar till sänggåendet och sömn? 

Och varför somnar man inte när man vill?

Hundra medelålders kvinnor och män har svarat.

53 % tyckte att de oftast/alltid somnar vid den tidpunkt som de har planerat.
30 % somnar ibland vid den planerade tidpunkten; och ibland inte.
12 % hävdar att de sällan somnar när de vill eller har planerat.
 
Mängden sömn man får under natten beror på tre faktorer: När man somnar och när man vaknar - samt om man vaknar under natten och får sömnen störd. Ett av de svårare problemen vi har; är att komma i säng och påbörja sömnperioden när vi har planerat. Den här undersökningen ville ta reda på vilka faktorer som hindrar det.
 
Nå; VARFÖR SOMNAR MAN INTE när man har planerat? Vilka faktorer hindrar de svarande från att somna när de vill?
Här fanns möjlighet att lämna flera svar. De 99 respondenterna svarade så här


Kollar nyheter,/sociala medier på skärm i sängen                            34 svar

Arbetar alltför länge                                                                          22 svar

Kollar nyheter,/sociala medier på skärm på annat ställe                  20 svar

Interagerar/umgås med partnern (sex/kel/prat)                                20 svar

Ser film eller läser bok på skärm på annat ställe än i sängen          18 svar

Läser en vanlig tidning eller bok                                                       17 svar

Stress, oro och grubblerier                                                                16 svar

Pysslar med mat, hobby, kläder                                                        14 svar

Läser bok el ser film på platta i sängen                                             13 svar

Umgås med barn                                                                                 7 svar

Har ätit mat/godis, druckit alkohol, kaffe eller te, för sent                    5 svar

Tittar på vanlig TV/somnar i soffan                                                      4 svar

Övriga                                                                                                  4 svar

Totalt                                                                                                194 svar 
 
Vilka är drivkrafterna som LOCKAR TILL SÄNG OCH SÖMN?
Deltagarna fick rangordna nio attraktions-faktorer på placeringarna 1-9. När vi summerar rankingplatserna 1 – 3, ligger två faktorer särklassigt i topp:

                                                                                     Sammanlagt
”Att få vila min kropp som är fysiskt trött”                            75 %
”Att få somna, vila hjärnan som är trött”                              69 %
Därefter följer:
”Att få kramas//kela/gosa/älska med min partner”               37,5
”Att få känna den sköna känslan av en välbäddad
bra säng med sköna textilier”                                               31 %
”Att få läsa en analog bok/tidning innan sänggåendet”        27 %
”Att få släcka skärmar/datorer och
uppleva tystnad och mörker”                                                25 %
”Att få surfa i sociala medier en stund innan jag somnar”    18 %
”Att få prata en stund med min partner”                               15 %
”Att få kramas och gosa med barn”                                       9 %
(Alla respondenterna har inte barn, alt kanske de
har flyttat hemifrån.)
 
Viktiga besked
Undersökningen är ju liten och indikativ men är ändå talande. Många svarande är disciplinerade och somnar ofta när de har planerat. De längtar främst efter mental och fysisk vila. Andelen ensamstående/sammanboende är inte fastställd. Den relativa längtan efter sex, kel och kramande bör alltså vara större.
Få längtar efter att få surfa i sängen innan man somnar.
Trots det; när man uppger vad som i förekommande fall hindrar de svarande från att sova i tid så ligger just "surfandet" i topp. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi främst längtar efter vila för kropp och hjärna, sedan efter kel och älskog. Det som hindrar oss är i första hand surfande i skärmar eller arbete.

Men för all del - var femte respondent hävdar ju också att de ibland inte somnar i tid; för att de kelar eller älskar (och pratar) med sin partner. Från SENG SHUIs nyhetsbrev nr I
Arianna Huffingon vs Donald Trump

Publicerad 4 oktober 2016


Sover Donald Trump så lite som han säger?
Donald Trump, amerikansk presidentkandidat för det Republikanska partiet, har ju vid ett flertal tillfällen hävdat att han "inte sover speciellt mycket", "jag klarar mig på 3-4 timmars sömn", etc. Det är en machoattityd som för de flesta innebär stora komplikationer.

"I don´t sleep that much".

Musiker, idrottare, och många andra grupper, har kommit till insikt om att tillräckligt med sömn är en avgörande faktor för att kunna prestera toppresultat. Yrkeschaufförer, piloter och flera andra yrkesgrupper har regler för hur mycket vilotid de måste ha för att får arbeta. Man vet att sömnbrist kan jämföras med alkoholberusning vid bilkörning. Världens alla sömnforskare och många andra hyllar god och tillräcklig sömn för alla kognitiva förmågors funktion.

Koncentration, tålamod, inlärning, beslutsförmåga, sociala förmågor, kreativitet, m m - alla påverkas de mycket negativt av alltför lite sömn. Och 3-4 timmar är verkligen för lite.

Men hur är det då; finns det vissa människor som är immuna mot sömnbristens verkningar? Journalisten Björn Hedensjö har i sin utmärkta bok "En perfekt natt" beskrivit den gruppen människor. Han menar att de få vetenskapligt dokumenterade extremfall av människor som under längre tid kan klara sig på mycket lite sömn kan betraktas som ytterligheter, liksom ". . . personer som är är två och en halv meter långa eller sticker ut på samma extrema sätt med någon annan medfödd egenskap".

Arianna Huffington (Huffington Post) kom nyligen ut med boken "The sleep revolution". Där ger hon besked om att färre än en procent har en genetisk disposition, en avvikelse i sitt DNA, som gör att man kan klara sig på kortare sömn. För alla andra kommer kognitiva förmågor och försämrat immunförsvar, etc,  att uppstå som effekt av "I don´t sleep that much".

Med tanke på det flagrant dåliga omdöme som Donald Trump har uppvisat det senaste året; aggressiva nattliga tweets, nedlåtande uttalanden om kvinnor, impulsiva politiska löften om att hindra såväl muslimer som mexikaner - är det sannolikt att han lider av sömnbrist menar Huffington Post. 

Det är alltså osannolikt att Donald Trump skulle tillhöra de få som har en genetisk fördel och kan klara sig på 3-4 timmars sömn.

Få människor klarar sig alls på mindre än 6 timmars sömn under längre tid. Om Donald Trump sover så lite som han säger så är han illa ute. Antingen ljuger han och sover betydligt mer - eller blir han en sjuklig och mycket otillräknelig president.